p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498


Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Investigation of the Relationships between Isokinetic Leg Strength, Sprint and Agility Performance in Collegiate American Football Players

Enver Tatlıcıoğlu, Ozan Atalağ, Cem Kurt, Mustafa Ferit Acar

The Prevalence of Scoliosis in Adolescent Swimmers and the Effect of Swimming on Adolescent Idiopathic Scoliosis

Canan Gönen Aydın, Ali Öner, Hanife Hale Hekim, Aynur Sevgi Arslan, Dilek Öztaş, Yunus Emre Akman

Sports Performance Analysis of Canoeing Athletes: Is there a Difference between Sprint and Slalom Canoeing?

Kano Sporcularında Performansın Değerlendirilmesi: Durgunsu ve Akarsu Kano Sporcularında Fark Var mı?

Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Banu Kabak, Gökhan Deliceoğlu, Erkan Tortu, Adnan Hasanoğlu

The Relationship between Knee Flexor-Extensor Muscle Strength and Balance Ability in Elite Gymnasts

Jimnastik Sporcularında Diz Fleksör-Ekstansör Kas Kuvvetinin Denge ile İlişkisi

Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu

Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players

10-14 Yaş Türk Badminton Oyuncularının Bazı Antropometrik ve Motorik Performans Özellikleri

Beyhan Özgür

Eating Disorders and Nutritional Habits of Female University Athletes

Eren Canbolat, Funda Pınar Çakıroğlu

The Assessment of Task-Dependent Manual Laterality in Second Grade Students

Danilo Bondi, Claudio Robazza, Tiziana Pietrangelo

Olgu Sunumu

Chronic Medial Collateral Ligament Sprain and Medial Collateral Ligament Bursitis of the Knee in a Female Soccer Player: A Case Report

Ömer Serkan Kara, Gürhan Dönmez, Feza Korkusuz

Uzman Görüşü