p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498


Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Body Perception and Self-Esteem in Individuals Performing a Bodybuilding Exercise Program

Vücut Geliştirme Egzersiz Programı Uygulayan Bireylerde Beden Algısı ve Benlik Saygısı

Yıldız Erdoğanoğlu, Ünzile Tunç

The Analysis of Step Count in 12- and 13-year-old Children Attending All-Day or Double-Shift School: Tekirdağ Province Sample

Normal ve İkili Eğitim Verilen Okullara Devam Eden 12-13 Yaş Grubundaki Çocukların Adım Sayılarının İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği

Pınar Öztürk Erol, Niyazi Eniseler, Turan Işık, Ayda Karaca

Accuracy of Pinch Force Sense in Elite Female Adolescent Weightlifters

Kenan Erdağı, Melda Pelin Yargıç, Galip Bilen Kürklü, Leyla Aydın

Effects of High Intensity Exercise on Body Composition Measured by Bioelectrical Impedance Analysis

Yüksek Şiddetli Egzersizin Bioelektrik İmpedans Yöntemi İle Ölçülen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Tahir Hazır, Mehmet Gören Köse, Ferhat Esatbeyoğlu, Yunus Emre Ekinci, Ayşe Kin İşler

All-Arthroscopic Versus Mini-Open Rotator Cuff Repair: Isokinetic Muscle Strength, Shoulder Joint Position Sense and Functional Outcomes

Canan Gönen Aydın, Mehmet Özbey Büyükkuşçu, Raşit Özcafer, Sabriye Ercan, Muhammet Mert, Dilek Öztaş

Analysis of Joint Range of Motion, Balance and Injury among Kitesurfers: a Cross-Sectional Study

Raziye Dut, Gürhan Dönmez, Mehmet Kaymakoğlu, Mehmet Ali Talmaç, Anıl Işık, Bulent Bayraktar

Effects of Acute Exhaustive Exercise on Oxidant and Antioxidant System Parameters in Rats with Streptozotocin Induced Diabetes Mellitus

Ahmet Melih Şahin, Osman Fuat Sönmez, Murat Mengi, Mehmet Altan, Muhammet Sait Toprak, Hakan Ekmekçi, Şensu Dinçer, Gökhan Metin, Lütfi Çakar

Validity and Reliability Study of Two Different Portable Electro–Enzymatic Lactate Analysers

İki Farklı Taşınabilir Elektro–Enzimatik Laktat Analiz Cihazının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Halil İbrahim Kaya, Cem Çetin, Duygu Doğuç Kumbul, Mustafa Onur Serbest, Ali Erdoğan

A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players

Alpan Cinemre, Evrim Ünver, Hande Konşuk Ünlü, Necip Demirci

Uzman Görüşü

Expert Views on the Causes and Solutions of the Doping Issue in Turkey’s Sports

Türkiye’de Sporda Dopingin Nedenleri ve Çözüm Yollarına Dair Uzman Görüşleri

Sait Tarakçıoğlu

Olgu Sunumu

Avascular Necrosis of Femoral Head Following Iliopsoas Tendon Rupture in a Young Female Gymnast

Genç Kadın Jimnastikçide İliopsoas Tendon Rüptürü Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu

Çiğdem Bayır, İsmail Kaya, Ayşe Livanelioğlu, Bülent Ülkar

Derleme

Fatigue and Recovery in Football

Futbolda Yorgunluk ve Toparlanma

Şefika Kızıltoprak

Editöre Mektup