p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Crossref

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

The Effect of Pilates and Low Intensity Cardio Exercise on Insulin Resistance in Women

Pilates ve Düşük Şiddetli Kardiyo Egzersizlerinin Kadınlarda İnsülin Direnci Üzerine Etkisi

Ömer Mumcu, Rabia Hürrem Özdurak Sıngın, Faruk Yamaner, Ferit Kerim Küçükler

Effect of Kinesiology Taping in addition to Splint Therapy on Pain, Functional Condition, and Hand Grip Strength in Patients with Carpal Tunnel Syndrome

Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Splint Tedavisine Ek Olarak Verilen Kinezyolojik Bantlama Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonel Durum ve El Kavrama Kuvvetine Etkisi

Nadide Şen, Banu Ordahan, Hatice Uğurlu

The Comparison of Achilles Tendon Viscoelastic Properties in Elite Runners and Soccer Players

Serkan Usgu, Yavuz Yakut, Murat Ali Çınar

Return to Sports After Hamstring Injuries: Importance of the Criteria and Their Applicability in Clinical Practice

Aydın Balcı, Bülent Ülkar

Association of Sport and Exercise with Health Condition and Academic Performance: A Cross Sectional Study Among University Students in Bangladesh

Mohammad Shafiul Hossen, Palash Karmakar, Abhijit Das, Arifur Rahman, Malthas Chakma

Investigation of Injury Risk Factors in Adolescent Basketball Players

Adolesan Basketbolcularda Yaralanma Risk Faktörlerinin Araştırılması

Fatma Ünver, Ebru Tekin, Veysel Uludağ, Hande Şenol

The Association of Collagen 1A1, 5A1 and 12A1 Gene Expression with General Joint Laxity in Athletes is Non-Significant

Şerife Şeyma Torğutalp, Naila Babayeva, Ömer Özkan, Fatmanur Akdoğan Kıttana, Alpaslan Alp, Feza Korkusuz

Investigation of Relationships and Differences between Daily Step Count, Aerobic Endurance, and Leg Strength in Older Adults

Gülşah Şahin, Ali Coşkun, Serap Apaydın