p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Crossref

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Editöryal Teknik Not

Similarity analysis of articles published in the Turkish Journal of Sports Medicine

Şerife Şeyma Torgutalp, Bülent Ülkar

Araştırma Makalesi

Plyometrics or balance training effects on lower body power, balance and reactive agility in collegiate basketball athletes: A randomized control trial

Jaelynn Lee, Joel Martin, Ryan Wildehain, Jatin Ambegaonkar

Assessing agreement between angular data obtained by inertial measurement sensors and video recordings in two-dimensional gait analysis

İki boyutlu yürüme analizinde eylemsizlik ölçüm sensörleri ve video görüntülerinden elde edilen açısal değerlerin uyumunun incelenmesi

Uğur Ödek

The validity and reliability study of Turkish version of the Landing Error Scoring System-Real Time

Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı’nın Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Sabriye Ercan, Esma Arslan, Cem Çetin, Zeliha Başkurt, Ferdi Başkurt, Mukadder İnci Başer Kolcu, Giray Kolcu

Collagen type 1 gene (COL1A1) rs1800012 polymorphism in long and short distance runners

Uzun ve kısa mesafe koşucularında kollajen tip 1 gen (COL1A1) rs1800012 polimorfizmi

Celal Bulğay, Canan Sercan Doğan, Ebru Çetin, Tolga Polat, Başak Funda Eken, Orkun Akkoç, Işık Bayraktar,Korkut Ulucan

Incidence rates of injuries associated with anterior cruciate ligament tear diagnosed by magnetic resonance imaging: A retrospective cohort study

Şerife Şeyma Torgutalp, Gürhan Dönmez , Feza Korkusuz

Attitudes of sports medicine physicians about defensive medicine practices

Sabriye Ercan, Ayhan Canbulut, Hüseyin Tolga Acar, Esma Arslan, Cem Çetin

Correlation of epicardial adipose tissue and skinfold thickness in professional male soccer players

Alper Kartal, Esin Ergin, Sercan Çayırlı, Hasan Güngör, Abraham Samuel Babu

Olgu Sunumu

Effects of exercise on life quality in a rheumatoid arthritis patient

Diego Alexandre Alonso-Aubin, Iván Chulvi-Medrano, Moisés Picón-Martinez, George S Metsios

Derleme