p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

PROFESYONEL OLMAYAN GENÇ SPORCULARDA ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE DEĞİSİKLİKLERİ

Gökalp Gürel**, Aslıhan Büyüköztürk Karul***, Mustafa Altınışık***, Mustafa Gürel****

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 1
0 436

BİRİNCİ LİG FUTBOL OYUNCULARINDA DİZ FLEKSÖR VE EKSTANSÖRLERİNİN KUVVET ORANLARININ 10-30m SPRİNT PERFORMANSI İLE İLİŞKİLERİ

Niyazi Eniseler, Muzaffer Çolakoğlu, Hikmet Vurgun

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 1
0 526

İSTANBUL'DA SPOR MERKEZLERİNE GİDEN KADINLARIN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Pehlivan, İ. Odabaş, N. Suna

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 1
0 385

YÜKLENME SONRASI KAS ENZİM DEĞİŞİKLİKLERİ: BİR OLGU SUNUMU

Hakan Yaman*, Hilmi Karatosun*, Nezih Hekim**

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 690

PROFESYONEL SPORCULARIN OMUZ KAS KUVVETLERİNİN FONKSIYONEL HAREKET PATERNİ İÇİNDE İZOKİNETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ*

Volga Bayrakcı Tunay, Fatma Uygur, Nevin Ergun

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 487

L-KARNİTİN KULLANIMININ 4.0 mM LAKTAT EŞİĞİNDE ANTİOKSİDATİF ETKİSİ VAR MI?

Muzaffer Çolakoğlu*, Serra Menekay**, Faruk Turgay***, Oğuz Karamızrak****

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 371

SPRİNT EGZERSİZİNİN FARE İSKELET KASINDA LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ

Berkant Muammer Kayatekin, Osman Açıkgöz, Sevil Gönenç, Nazan Uysal, Ataç Sönmez

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 2
0 400

FARKLI AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMLARININ 15-16 YAŞ GRUBU ERKEK BASKETBOLCULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Gürbüz Büyükyazı*, Yaşar Sevim**

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 1
0 420

İLERİ DERECEDE ANTRENE ADOLESAN SPORCULARDA SERUM İMMÜNOGLOBÜLİN PROFİLLERİ

Zdravko P. TARALOV*, Nickolay P. BOYADJIEV**, Katherina N. GEORGIEVA**

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 4
0 738

EGZERSİZE BAĞLI ASTMADA MAKSİMAL EFOR TESTİ YANITLARI

T. Aydın*, Y. Yıldız*, C. Özgürbüz*, H. Yağmur*, Ü. Genç*, T.A. Kalyon*

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 3
0 346

SEDANTER ERKEKLERDE SUPRAMAKS İMAL VE BASAMAKLİ EGZERSİZLERDE ERİTROSİT ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTESİ*

Ali Murat Zergeroğlu*, Gülriz Ersöz**, Sema Yavuzer**

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 2
0 368

GENÇ ATLETLERDE WINGATE TESTI SONRASI ZIRVE LAKTAT CEVABININ GÜVENILİRLİĞİ.

Cem Ş. Bediz*, Yithzak Weinstein**, Bareket Falk**, Raffi Dotan**, A. Kasım Baltacı**

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 1
0 421

YÜZÜCÜLERDE AEROB İK VE ANAEROBİK AĞİRLİKLİ YÜKLENMELERDE OKSİDATİF STRESİN KARŞILAŞTIRILMASI

Akın TURGUT*, Cerıgizhan ÖZGÜRBÜZ**, Orhan AZBOY***, Fahrettin AKYÜZ****, Mine İNAL****, Erol GÖKTÜRK*, S. SEBER*

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 1
0 399

YAŞLILIK VE EGZERSİZ

Necati Akgün*

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 4
0 1280

İZOMETRİK EGZERSİZİN VASTUS MEDİALİS VE RECTUS FEMORİS KASLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EMG YARDIMIYLA İNCELENMESİ*

Ali Murat ZERGEROĞLU*, Emin ERGEN*

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 3
0 406

EGZERSİZE BAZI HORMONAL CEVAPLAR

Hakkı GÖKBEL*, Çiğdem DÖLEK**

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 2
0 363

KIR KOŞUCULARINDA YÜKLENMENİN İDRARDA PROTEİN ATILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

H. YAMAN*, Ü. ŞENTÜRK**, M.K. ÖZER***

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 2
0 403

SPOR YAPAN ERGENLERDE BEDEN İMGESİ DOYUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

S. Halime ASLAN*, R. Oğuz ASLAN**, Z. Nazan ALPARSLAN***, Mehmet ÜNAL****

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 1
0 431

ADOLESAN BAYAN SPORCULARDA DEMİR EKSİKLİĞİ SIKLIĞI VE DEMİR TEDAVİSİNİN EGZERSİZ KAPASİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Zeki ÜSTÜNER* Necmi ATA** Akın TURGUT*** Nusret KÖSE*** Sefer GEZER* Esat ERENOĞLU*

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 1
0 392

AKUT EGZERS İZİN FARE İSKELET KASI, İNCE BARSAK ve BÖBREK ANTİOKSİDAN ENZİMLERİ ve LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ

S. GÖNENÇ* O. AÇIKGÖZ* N. UYSAL* M. KAYATEKİN* İ. ŞEMİN*

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 1
0 346