p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
ELİT OLMAYAN KADIN SPORCULARDA ACE I/D GEN POLİMORFİZMİ VE FİZİKSEL PERFORMANS
2005, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa 001-008
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.