p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
PSİKİYATRİK HASTALARIN BEDENSEL ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*
2001, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa 063-070
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.