p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
SIRTTA BİLATERAL KİTLE, ELASTOFİBROMA DORSİ: OLGU SUNUMU
2012, Cilt 47, Sayı 3, Sayfa 097-104
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.