p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Galip Bilen Kürklü1, Ahmet Bayrak2, Melda Pelin Yargıç1, Necmiye Ün Yıldırım3

1Sports Medicine Department, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
2Vocational School of Health Sciences, Selçuk University, Konya, Turkey
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, futbol, hentbol

Öz

Amaç: Futbol ve hentbol spor yaralanmalarının sık görüldüğü branşlardır, bu nedenle yaralanmadan koruyucu olabilecek değerlendirmeler önem arz etmektedir. Fonksiyonel Hareket Taraması (FMS™) sporcuların hareket becerilerini ve yaralanma risklerini değerlendiren bir test bataryasıdır. Bu araştırmanın amacı profesyonel hentbol ve futbolcuların fonksiyonel hareket kapasiteleri ile asimetrilerinin karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 22 elit erkek futbolcu ile 24 elit erkek hentbolcunun FMS™ skorları karşılaştırılmıştır. FMS™ analizi yedi temel hareketin değerlendirilip her harekete 0-3 arası bir skor verilmesi ile yapılmaktadır.
Bulgular: Ortalama total FMS™ skorları, hentbol ve futbolcular için sırasıyla 15.65±1.69 ve 16.75 ± 1.87 olarak bulundu. Alt parametreler araştırıldığında, omuz mobilite testi ve in-line lunge hareketlerinde hentbol oyuncuları daha asimetrik bulundu. (p<0.05).
Sonuç: Daha düşük total FMS™ skorları ve yüksek asimetri skorları göz önüne alındığında hentbol sporcularının futbolculara kıyasla yaralanma risklerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Cite this article as: Kurklu GB, Bayrak A, Yargic MP et al. A comparison of functional movement abilities of elite male soccer and handball players. Turk J Sports Med. 2019;54(3):169-74.