p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yücel Yüzbaşıoğlu1, Akif Güneş2, Sema Yüzbaşıoğlu3, Aysegul Şentürk4, Havva Şahin Kavaklı5, Levent Ucuzal6

Anahtar Sözcükler: Serbest dalış, östaki tüpü, barotravma, kulak hastalıkları

Öz

Amaç: Bu çalışmada 10 günlük serbest dalış sırasında katılımcıların günlük otolojik semptomlarının değerlendirilerek, kulak eşitleme oranlarının, kurs günlerindeki farklılıklarının ortaya konulması, ayrıca Valsalva manevrasının öneminin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Fizik muayenesi ve solunum fonksiyon testleri normal sınırlarda olan serbest dalıcılarda 10 günlük dalış eğitimi sırasında günlük muayene verileri toplandı. Çalışma sırasında 1. gün 3 m, 2. gün 5 m, 3. gün 7 m, 5. gün 8 m, 6., 7. ve 8. günlerde ise 10 m dalış gerçekleştirildi. On günlük bir süre boyunca dalış eğitimi verilen 29 katılımcının her bir dalış gününde her iki kulakta basınç eşitlemesi yapıp yapamadıkları, göz ağrıları, diş ağrıları ve çarpıntı hislerinin olup olmadığı sorgulandı. Kulakta basınç eşitleme problemi yaşayanların bu sorunları çözüp çözemedikleri, kulakta basınç eşitleme sorunu çözebilenlerin çözüm yolları değerlendirildi. Gruplar arasındaki verilerin karşılaştırması ki-kare ve T-testleri kullanılarak yapıldı. P<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Dalış yapılan ilk gün ile 2., 3., 5., 6. ve 8. günler arasında dalışlardaki rahatlık açısından incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar izlendi (p<0.05). Dalış yapılan yedi farklı günde de sigara kullanımı ile otolojik yakınmalardaki sıklık açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, serbest dalış sporcularının eğitimlerinin tekrarlayan dalışlarla yapılması Valsalva manevrasının etkin öğrenilmesini ve böylece otolojik semptomların azalmasını sağlayabilmektedir.

Alıntı: Yuzbasioglu Y, Gunes A, Yuzbasioglu S et al. Otological complaints in free divers. Turk J Sports Med. 2020;55(1):38-45.