p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ömer Serkan Kara, Gürhan Dönmez, Feza Korkusuz

Hacettepe University Medical Faculty, Department of Sports Medicine, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Medial kollateral bağ bursiti, diz valgus zorlanması, kronik medial kollateral bağ yaralanması, futbol yaralanması

Öz

İç yan bağ (İYB) yaralanmalarında tanı klinik öykü ve fizik muayene ile konur. Kronik valgus instabilitesi şiddetli İYB yaralanmalarından (3.derece) sonra ortaya çıkabileceği gibi tekrarlayan düşük dereceli yaralanmalar ile de gelişebilir. Futbolcularda tekrarlayan ayak içi şutlar ve yana hareketler ile kronik semptomlara yol açan düşük dereceli yaralanmalar görülebilir. İYB bursiti nadir görülen bir hastalıktır, ancak iç diz ağrısının ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Mekanik semptomlar olmaksızın İYB üzerinde eklem çizgisi hizasında hassasiyet olması İYB bursitinin varlığını düşündürür.

18 yaşında bir kadın futbolcu iç diz ağrısı ile kliniğimize başvurdu. Önceki gün sağ dizi valgusa zorlanmıştı. Fizik muayenesinde İYB seyri boyunca hassasiyet saptandı. Valgus stres testi oldukça ağrılıydı ve valgus laksitesi (1+) vardı. Daha önce geçirilmiş ciddi diz yaralanma öyküsü yoktu. Hastaya akut İYB zedelenmesi tanısı kondu. “PRICE” protokolü ve NSAİİ başlandı. Tedavi sırasında semptomları beklenenden daha hızlı düzelen hasta yeniden değerlendirildi. Hastanın laksitesinin akut travma nedeniyle değil kronik tekrarlayan mikro travmalar nedeniyle olduğu anlaşıldı. Hasta 10 günde spora geri döndü.

Kronik İYB zedelenmesi nedeniyle valgus laksitesi olan 18 yaşındaki kadın futbolcuda, travma sonrası İYB bursiti gelişmiştir. Kronik İYB hasarının futbolcularda artmış laksiteye neden olabileceğini akılda tutulmalıdır. Akut valgus hasarı durumunda, laksite varlığı fizik muayenede kafa karıştırıcı bir faktör olabilir.

Cite this article as: Kara OS, Donmez G, Korkusuz F. Chronic medial collateral ligament sprain and medial collateral ligament bursitis of knee in a female soccer player: A case report. Turk J Sports Med. 2020;55(3):246-50.