p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

ELDERLY AND PHYSICAL ACTIVITY

YAŞLILIK VE EGZERSİZ

Necati Akgün*

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İZMİR

0 1786

RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY USED FOLLOWING LACTATE THRESHOLD AND ANAEROBIC CAPACITY

LAKTAT EŞİĞİ SONRASI KULLANILAN ENERJI MIKTARİ İLE ANAEROBİK KAPASITE ARASİNDAKI İLİŞKİ1

Y. Yıldız*, T. Aydın*, S. Akkurt*, C. Genç*, H. Yağmur*, T.A. Kalyon*

* GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA.

1) Bu çalışma 5. Uluslararası Spor Hekimliği Kongresinde (5-7 Kasım 1998, ANKARA) sunulmuştur.

0 1478

TOPICAL TREATMENT OF SPORTS INJURIES

SPOR YARALANMALARINDA TOPİKAL TEDAVİ

Füsun Toraman*, Hakan Yaman**

* Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ANTALYA
** Numune Hastanesi Aile Hekimliği Birimi, ANKARA

0 1899