p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

BLOOD LIPOPROTEIN PROFILE CHANGES OF ELITE HANDBALL PLAYERS FOLLOWING THE SEASONAL PREPARATION PERIOD

İlhan TOKSÖZ1, Kut SARPYENER2, S. Oğuz KARAMIZRAK3

1Trakya University Kırkpınar Physical Education and Sports Department, Edirne, Turkey
2Haliç University, Physical Education and Sports Department, Istanbul, Turkey
3Ege University Medicine Faculty Sports Medicine Department, Izmir, Turkey

7148 1751

REGIONAL DISTRIBUTION OF SPORTS INJURIES IN RHYTHMIC GYMNASTS

RİTMİK JİMNASTİKÇİLERDE SPOR YARALANMALARININ BÖLGESEL DAĞILIMI

Emine KUTLAY1, İlkşan DEMİRBÜKEN2, Seher ÖZYÜREK2, Salih ANGIN2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir

8869 2711

EFFECTS OF SOCCER TRAINING ON AEROBIC AND ANAEROBIC THRESHOLDS WITH EMPHASIS ON LACTATE RECOVERY

FUTBOL ANTRENMANLARININ LAKTAT EŞİKLERİ İLE LAKTAT ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

Aylin ÇEÇEN-AKSU1, Faruk TURGAY2, Metin DALİP3

1Serbest hekim, İzmir
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
3State University of Tetova, Faculty of Physical Education, Tetova, R. Macedonia

12416 4246

Derleme

REVIEW: LOW BACK PAIN IN ATHLETES -CAUSES AND REHABILITATION STRATEGIES-

DERLEME: SPORCUDA BEL AĞRISI -NEDENLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI-

Savaş KUDAŞ1, Mehmet YÖRÜBULUT2, Emin ERGEN3

1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Bölümü, Ankara
2İntegra Görüntüleme Merkezi, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

51048 5182