p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Fiziksel Aktivite Ölçümü: Objektif ve Sübjektif Yöntemler
2019, Cilt 54, Sayı 4, Sayfa 296-307
Sema Can

Yukarıdaki kodu giriniz.